Category: Working Together

Yn gynnar ym mis Mai, o’r diwedd,  llwyddodd gwiwerod coch i ail-ddarganfod ein gorsaf fwydo uwchben Llanddewibrefi.  Roeddem wrth ein bodd yn canfod lluniau o wiwerod coch ar gamera unwaith eto mewn…

Read more

Profiad personol Rhian Mai Hubbart o wirfoddoli gyda Phrosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru. Dechreuais wirfoddoli i Bartneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru ar ddechrau 2018 ar ôl holi Becky Hul…

Read more

Ddechrau mis Medi, derbyniodd y Prosiect adroddiad am wiwer goch yng Ngwernogle, yng nghanol Coedwig Brechfa, sef planhigfa fawr o bron i chwe mil hectar i’r de-ddwyrain o Brif Barth Gwarchod Gwiwerod…

Read more

Until the early 1960s, the red squirrel was a common sight across the country; an integral part of the Welsh landscape.  Sadly, since the grey squirrel colonised these lands, a misconceived introducti…

Read more

A new red squirrel e-book is available free to download from the Red Squirrels Trust Wales website.   The book contains red squirrel case studies from across Great Britain and Northern Ireland, includ…

Read more