Category: Working Together

Yn ystod yr haf, daeth i sylw’r tîm fod coed llarwydd yr oedd ANC yn bwriadu eu cwympo yng Nghlywedog mewn mannau lle cafwyd cofnodion rheolaidd o bresenoldeb y wiwer goch. Achosodd hyn gryn bryder i…

Read more

Enghraifft arall o’r llu o fanteision sy’n deillio o weithio ar y cyd â sefydliadau eraill yw Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC). Tan yn ddiweddar, Hamish Profit oedd Swyddog Bioamrywiaeth…

Read more

Yn gynnar ym mis Mai, o’r diwedd,  llwyddodd gwiwerod coch i ail-ddarganfod ein gorsaf fwydo uwchben Llanddewibrefi.  Roeddem wrth ein bodd yn canfod lluniau o wiwerod coch ar gamera unwaith eto mewn…

Read more

Ddechrau mis Medi, derbyniodd y Prosiect adroddiad am wiwer goch yng Ngwernogle, yng nghanol Coedwig Brechfa, sef planhigfa fawr o bron i chwe mil hectar i’r de-ddwyrain o Brif Barth Gwarchod Gwiwerod…

Read more

Profiad personol Rhian Mai Hubbart o wirfoddoli gyda Phrosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru. Dechreuais wirfoddoli i Bartneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru ar ddechrau 2018 ar ôl holi Becky Hul…

Read more