Grantiau

Mae cyllid ar gael i dirfeddianwyr sy’n byw ym Mhrif Barth Gwarchod Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru er mwyn rheoli gwiwerod llwyd a diogelu’r wiwer goch. Daw’r arian drwy Glastir, y cynllun rheoli tir yn gynaliadwy sy’n cael ei redeg gan Lywodraeth Cymru.

Mae arian ar gael hefyd i helpu gyda gwelliannau i gynefinoedd sy’n fuddiol i wiwerod coch. Mae Glastir – Rheoli Coetir yn cynnig grantiau i reolwyr tir er mwyn rheoli coetiroedd sydd yn 0.5 ha neu fwy ac mewn un bloc.

Red Squirrel by Jon Hawkins

Gwiwer Goch gan Jon Hawkins

Lawrlwythwch Canllawiau Glastir