Category: Local Action

Yn gynnar ym mis Mai, o’r diwedd,  llwyddodd gwiwerod coch i ail-ddarganfod ein gorsaf fwydo uwchben Llanddewibrefi.  Roeddem wrth ein bodd yn canfod lluniau o wiwerod coch ar gamera unwaith eto mewn…

Read more

Profiad personol Rhian Mai Hubbart o wirfoddoli gyda Phrosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru. Dechreuais wirfoddoli i Bartneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru ar ddechrau 2018 ar ôl holi Becky Hul…

Read more

Ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf, taflodd Mike Cunningham ei hun allan o awyren uwchben Bro Gŵyr i godi arian i Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.  Defnyddir yr arian a godwyd i gynnal y gwaith gwe…

Read more

Mae’r Tîm Prosiect wedi bod yn teithio dros fisoedd yr haf gyda stondin gwybodaeth Gwiwerod Coch.  Teithiodd y tîm i Sioeau Llanbedr Pont Steffan, Llanwrtyd, Rhandir-mwyn a Beulah, yn ogystal ag i ddi…

Read more

Ddechrau mis Medi, derbyniodd y Prosiect adroddiad am wiwer goch yng Ngwernogle, yng nghanol Coedwig Brechfa, sef planhigfa fawr o bron i chwe mil hectar i’r de-ddwyrain o Brif Barth Gwarchod Gwiwerod…

Read more