Eich Grŵp Lleol

Mae Prosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru wedi helpu i sefydlu grwpiau gwiwerod coch lleol o fewn Prif Barth Gwarchod Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru.

Gall grwpiau cadwraeth lleol helpu trwy fod yn gyswllt cychwynnol ar gyfer y Cynllun Benthyca Trapiau, ar gyfer adroddiadau am weld gwiwer goch ac ar gyfer ymholiadau o ddydd i ddydd am unrhyw beth sy’n ymwneud â chadwraeth y wiwer goch.

Os hoffech gymryd rhan gyda grŵp cadwraeth lleol, cysylltwch â’r Cydlynydd Lleol perthnasol, a restrir isod. Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu grŵp yn eich ardal leol, cysylltwch â Swyddog Gwiwerod Coch Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.

Jane & Matthew Hand, Rhandirmwyn

Jane a Matthew Hand, Rhandir-mwyn

Llanfair Clydogau

Ben Allen 07980 928 733

Llanddewi Brefi & Llanio

Shelagh Yeomans 01974 299370 / 07796 285003

Tregaron

Ben Allen 07980 928733

Pontrhyfendigaid

Chris Harris 01974 831540

Cilycwm

Ben Allen 07980 928733

Rhandirmwyn

Matthew Hand  01550 760122

Ffarmers & Flaldybrenin

John Smith 01558 650816

Pumsaint, Crugybar & Caio

Paula Senior 01558 650662

Llanwrtyd Wells

Sara Ellis 01591 610756