Category: Conservation

Gyda’r prosiect cyfredol daeth ychydig o newidiadau, dau aelog newydd o staff, a thryc newydd! Swyddog Gwiwerod Coch – Sarah Purdon Helo, bawb! Rwy’n gobeithio y caf gyfle i gwrdd â mwy ohonoch yn yst…

Read more

Er bod llawer o’n gwaith yn ddiweddar wedi canolbwyntio ar ochr orllewinol y Prif Barth Gwarchod, dydy’r ochr ddwyreiniol ddim yn cael ei hanwybyddu. Ar ddechrau mis aeth y tîm gwiwerod am dro i goedw…

Read more

Yn sgil ein Prosiect Cochion Iach daeth rhagor o arian i brynu mwy o gamerâu trywydd. Erbyn hyn rydym yn berchen ar oddeutu 80 o gamerâu; cafodd rhai o’r rhain eu gosod am hirdymor mewn llefydd sy’n c…

Read more

Yn gynnar ym mis Mai, o’r diwedd,  llwyddodd gwiwerod coch i ail-ddarganfod ein gorsaf fwydo uwchben Llanddewibrefi.  Roeddem wrth ein bodd yn canfod lluniau o wiwerod coch ar gamera unwaith eto mewn…

Read more

Ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf, taflodd Mike Cunningham ei hun allan o awyren uwchben Bro Gŵyr i godi arian i Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.  Defnyddir yr arian a godwyd i gynnal y gwaith gwe…

Read more