Category: Uncategorized @cy

Bydd y Prosiect Cochion Iach newydd yn dechrau gyda rhai staff newydd. Mae’r Swyddog Gwiwerod Coch, Becky Hulme, yn ymadael ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, a bydd  Sarah Purdon yn cymry…

Read more

Ymunodd gwirfoddolwyr brwdfrydig â staff y prosiect y mis diwethaf i chwilio am gonau wedi eu cnoi gan wiwerod yng Nghoedwig Clywedog ger Llanfair Clydogau.  Roedd hyn yn rhan o’r gweithgareddau i dda…

Read more

Find out about the latest research on interactions between red squirrels, grey squirrels and pine martens from squirrel expert Dr. Craig Shuttleworth at this event in Machynlleth

Read more

Come along to this Coed Y Bont event on Tuesday 17th September in Pontrhydfendigaid. . A presentation from David Bavin of the Vincent Wildlife Trust about the pine marten restoration, and the latest i…

Read more

The Mid Wales Red Squirrel Project has been busy tracking red squirrels in the Focal Site in mid Wales.  As well as many volunteers on the ground, we also require lots of trail cameras to record and m…

Read more