Rhowch Wybod pan Welwch Wiwer Goch

Fe’i cofnodir ar ein map cyfredol o wiwerod coch yn cael eu gweld.

 
1. Cofnodwch yr anheddiad agosaf, cod post, lledred/hydred (h.y. 52. 175021, - 3. 749333) neu cliciwch ar y map uchod.
2. Gallwch lusgo'r pin i’r union fan lle gwelsoch y wiwer goch, a gallai fod o gymorth pe baech yn dewis “golygfa lloeren” (chwith uchaf) i weld nodweddion tirwedd.
D.S. Os oes gennych gyfeirnod grid, gallwch drosi’r cyfeirnod grid hwnnw i ledred / hydred yma copïwch / gludwch eich canlyniad yn y blwch uchod).

Trwy gyflwyno gwybodaeth ar y ffurflen hon, rydych yn cytuno y gall gael ei chasglu a’i lledaenu â llaw neu’n electronig, gan gynnwys y Rhyngrwyd, ar gyfer penderfyniadau amgylcheddol, addysg, ymchwil a defnyddiau eraill sydd o fudd i’r cyhoedd. Bydd eich enw yn rhan o’r cofnod sy’n cael ei gasglu a’i ledaenu. Bydd manylion cyswllt yn cael eu cadw mewn cronfa ddata gyfrifiadurol a reolir gan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru fe’i cofrestrwyd o dan Ddeddf Diogelu Data 1998) ac yn cael eu trosglwyddo i’r Ganolfan Cofnodion Leol briodol, ond ni chânt eu trosglwyddo i neb arall heb eich caniatâd.