ITV yn ffilmio Coast and Country

Ar ddiwedd mis Ionawr eleni, ymunwyd â ni gan dîm a oedd yn ffilmio Coast and Country i ITV. Daeth Sean Fletcher (cyflwynydd) James Harris (dyn camera a drôn) a Lynn Courtney (cynhyrchydd) i gwrdd â ni a rhai o’n gwirfoddolwyr yn Llanfair Clydogau ar gyfer taith fer i mewn i goedwig Clywedog. Ar ôl ambell sgwrs ddiddorol am y prosiect, fe wnaethon ni ddangos iddyn nhw sut rydyn ni’n gwneud arolwg o wiwerod coch.  Ymhen fawr o dro, roedd Sean yn cael hyd i gonau wedi’u cnoi gan wiwerod ble bynnag roedden ni’n mynd!

a Selfie taken by Sarah, a blond white woman, with 7 people and one dog behind her in the mossy forest

Y tîm Coast and Country gyda’r tîm gwiwerod Coch a  rhai o’n gwirfoddolwyr

Darlledwyd yr eitem ar 1 Ebrill mewn rhaglen a oedd hefyd yn cynnwys eitemau am Ymddiriedolaeth Ceffylau a Merlod Lluest a hen dwneli o’r Ail Ryfel Byd.

Os hoffech weld yr eitem, mae ar gael yma:

https://www.itv.com/Walesprogrammes/articles/coast-and-country-series-10-episode-4