Cynllun Benthyca Trapiau

Mae Prosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru yn rhedeg Cynllun Benthyca Trapiau am ddim, i ddosbarthu offer trapio gwiwerod i dirfeddianwyr ym Mhrif Barth Gwarchod Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru i helpu yn yr ymdrech i atal lledaeniad y wiwer lwyd.

Os hoffech gymryd rhan yn ein Cynllun Benthyca Trapiau, cysylltwch â’ch Swyddog Prosiect Gwiwerod Coch. Mae tirfeddianwyr a deiliaid tai sy’n berchen ar, neu’n rheoli, tir o fewn y prif barth yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn.

Mae pecynnau trapio ar gyfer aelwydydd ar gael, ac mae’r rhain yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch i wybod am asesu risg, dulliau rheoli, materion cyfreithiol a chadw dyddiadur trapio. Gallai cymorth i ddifa anifeiliaid fod ar gael gan Reolwyr Cymunedol gwirfoddol dynodedig.

Mae hyfforddiant ar gael i unrhyw un sy’n difa anifeiliaid ar ran y prosiect hwn. Gall unigolion a hyfforddwyd ddewis hefyd i fod yn Rheolwyr Cymunedol ar gyfer eu hardal leol.

Lawrlwythwch y Gweithdrefnau Gweithredu Safonol ar gyfer y Cynllun Benthyca Trapiau yma.

Trap training - Becky & Nia Denman

Hyfforddiant ar gyfer rheoli gwiwerod llwyd, Becky Hulme a Nia Denman