Gwirfyddoli (o bell!) gyda ni!

Dros y degawd diwethaf, mae technoleg camera wedi gwella’n sylweddol yn ogystal â dod yn fwy fforddiadwy. Mae hyn wedi bod yn achubiaeth i brosiectau fel ein prosiect ni.  Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedden ni’n dibynnu ar achosion prin o bobl yn dweud eu bod wedi gweld gwiwer er mwyn gallu gwybod lle’r oedd y gwiwerod coch, a chadarnhau eu bod yn goroesi. Ambell waith doedd yr adroddiadau ddim yn gywir. Yr unig ffordd o ganfod y gwir boblogaeth oedd dal gwiwerod yn fyw mewn  trapiau arbennig, ond roedd hynny’n ymdrech fawr ac yn tarfu ar y gwiwerod eu hunain.

Newidiodd trapiau camera hynny i gyd. Nawr, rydyn ni’n dibynnu’n fawr ar y trapiau hyn i gadarnhau presenoldeb gwiwerod coch a chadw llygad arnyn nhw mewn ffordd sy’n llai ymledol. Mae’r camera’n dechrau cymryd lluniau pan fydd unrhyw beth yn symud o’i flaen.  Weithiau gall hynny fod yn rhedynen sy’n cael ei chwythu gan y gwynt, neu lygoden os yw’r camera yn agos at y ddaear. Mae gennym bron i gant o drapiau camera nawr, ac maen nhw’n cynhyrchu llawer o wybodaeth.

A Red squirrel with a pale blonde tail is clinging to the side of a large tree, with a mossy green backdrop

Wiwerod goch ar gamera cudd yn gogledd Tywi mis Awst 2022

Yn ddiweddar, rydym wedi dechrau defnyddio MammalWeb, cyfrwng gwyddonol cydweithredol a sefydlwyd gan Brifysgol Durham ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Durham.  Bydd defnyddwyr yn uwchlwytho data eu trap camera fel bod gwirfoddolwyr yn gallu edrych ar y lluniau i ganfod pa rywogaethau sydd i’w gweld. Mae’r system yn wych ac yn hawdd iawn i’w defnyddio.

Dim ond newydd ddechrau ei defnyddio ydyn ni, ac felly ni chafodd llawer o ffeiliau eu huwchlwytho eto, ond byddwn yn ei defnyddio llawer mwy dros y gaeaf sy’n dod. Os hoffech ein helpu, edrychwch drwy’r tudalennau “Get Started” yn er mwyn agor cyfrif. Yna defnyddiwch y ddolen hon a chlicio “Classify this project” i weld lluniau o ganolbarth Cymru yn unig.

Rydyn ni’n wir werthfawrogi unrhyw un sy’n neilltuo amser i archwilio delweddau neu fideos i ni; mae’n help enfawr ac yn ffordd hawdd o helpu’r prosiect o gysur eich soffa, lle bynnag rydych chi’n byw!