Ein Gwaith

Ers ei sefydlu yn 2002, mae Partneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru yn gweithio i sefydlu llinell sylfaen gadarn o wybodaeth am y boblogaeth o wiwerod coch yng nghanolbarth Cymru, gan arwain at ddatblygu dealltwriaeth sicr o’r gwaith sydd ei angen i warchod y wiwer goch ym Mhrif Barth Gwarchod Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru.

Ymchwil
Genetig

Gwiwer goch mewn ffrâm drafod gan Anna Hobbs

Rheoli
Cynefinoedd

Coetir cymysg gan Donald Sutherland

Rheoli’r
Wiwer Lwyd

Gwiwer Lwyd – Bob Coyle