Ein Cefndir Ni

Sefydlwyd Partneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru yn 2002.

Nod y Bartneriaeth yw ehangu a gwarchod y boblogaeth unigryw o wiwerod coch yng Nghanolbarth Cymru, sef uno ddim ond tair poblogaeth sylweddol yng Nghymru gyfan.

Bu’r Bartneriaeth wrthi’n casglu gwybodaeth ddibynadwy am boblogaeth y gwiwerod coch yng Nghanolbarth Cymru er mwyn deall sut yn union mae mynd ati i’w gwarchod.

Red Squirrel

Gwiwer goch gan Margaret Holland

Y partneriaid yw:

WTSWW low res

Carmarthenshire council logo
Ceredigion council logo
Powys council logo
NRW logo
National Trust logo
UPM Tilhill combo logo
Picture1

rheolwyr coedwigoedd preifat eraill

Mae’r ymdrechion cadwraeth yn cynnwys:

  • sefydlu parth clustogi o amgylch cadarnleoedd y wiwer goch a rheoli’r gwiwerod llwyd
  • monitro poblogaeth y wiwer goch drwy’r amser
  • cynghori tirfeddianwyr ynghylch gwella cynefinoedd ar gyfer gwiwerod coch
  • creu diddordeb ymhlith ysgolion a chymunedau lleol
  • cynllunio coedwigoedd i’w gwneud mor werthfawr â phosibl ar gyfer gwiwerod coch.

Y wiwer lwyd yw un o’r prif fygythiadau i oroesiad y wiwer goch yn y dyfodol, ac ni ellir lliniaru’r bygythiad ond wrth gymryd eich grwp lleol.

Red squirrel at monitored feeding station near Llanfair