Ein Cefndir Ni

Sefydlwyd Partneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru yn 2002.

Nod y Bartneriaeth yw ehangu a gwarchod y boblogaeth unigryw o wiwerod coch yng Nghanolbarth Cymru, sef uno ddim ond tair poblogaeth sylweddol yng Nghymru gyfan.

Bu’r Bartneriaeth wrthi’n casglu gwybodaeth ddibynadwy am boblogaeth y gwiwerod coch yng Nghanolbarth Cymru er mwyn deall sut yn union mae mynd ati i’w gwarchod.

Red Squirrel

Gwiwer goch gan Margaret Holland

Y partneriaid yw:

WTSWW low res

Carmarthenshire council logo
Ceredigion council logo
Powys council logo
NRW logo
National Trust logo
Picture1

rheolwyr coedwigoedd preifat eraill

Mae’r ymdrechion cadwraeth yn cynnwys:

  • sefydlu parth clustogi o amgylch cadarnleoedd y wiwer goch a rheoli’r gwiwerod llwyd
  • monitro poblogaeth y wiwer goch drwy’r amser
  • cynghori tirfeddianwyr ynghylch gwella cynefinoedd ar gyfer gwiwerod coch
  • creu diddordeb ymhlith ysgolion a chymunedau lleol
  • cynllunio coedwigoedd i’w gwneud mor werthfawr â phosibl ar gyfer gwiwerod coch.

Y wiwer lwyd yw un o’r prif fygythiadau i oroesiad y wiwer goch yn y dyfodol, ac ni ellir lliniaru’r bygythiad ond wrth gymryd eich grwp lleol.

Red squirrel at monitored feeding station near Llanfair