Map o Wiwerod Coch a Welwyd

Mae’r map hwn yn dangos lle gwelwyd gwiwerod coch yn, ac o amgylch, y prif barth yng Nghanolbarth Cymru o 1990 ymlaen.

Ers 2021, rydan ni hefyd yn casglu cofnodion o wiwerod llwyd yn yr ardal y prosiect.

I hidlo cofnodion, newid y paramedrau yma

Gwiwer Lwyd Gwiwer Goch (cofnod camera cudd)
Gwiwer Goch (wedi cael ei gwiriwyd) Gwiwer Goch (cofnod cyhoeddus)

A welsoch chi wiwer goch yn ddiweddar?

Mae Partneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru eisiau eich help.

Byddwch cystal â dangos lle gwelsoch chi wiwer goch, ar ein map ar-lein.

Bydd hyn yn ein helpu i greu darlun o ddosbarthiad y gwiwerod coch yn ardal y prosiect.


wlrc_logos_RGB_smallD.S. Mae’r holl ddata cyn-2014 ar gael trwy garedigrwydd Canolfannau Cofnodion Lleol Cymru