Newyddion

Gwirfyddoli (o bell!) gyda ni!

A Red squirrel with a pale blonde tail is clinging to the side of a large tree, with a mossy green backdrop

Dros y degawd diwethaf, mae technoleg camera wedi gwella’n sylweddol yn ogystal â dod yn fwy fforddiadwy. Mae hyn wedi bod yn achubiaeth i brosiectau fel ein prosiect ni.  Ychydig flynyddoedd yn ôl, r…

Read more

ITV yn ffilmio Coast and Country

Ar ddiwedd mis Ionawr eleni, ymunwyd â ni gan dîm a oedd yn ffilmio Coast and Country i ITV. Daeth Sean Fletcher (cyflwynydd) James Harris (dyn camera a drôn) a Lynn Courtney (cynhyrchydd) i gwrdd â n…

Read more

Gwiwerod anodd eu dal

Yn eironig, roedd un o’r cofnodion cyntaf am wiwerod llwyd Canolbarth Cymru, yn Rhandir-mwyn yn y pumdegau, ond ers hynny gwelwyd gwiwerod coch yn fwy rheolaidd. Diolch i leoliad anghysbell yr ardal a…

Read more

Canlyniadau Rhagarweiniol

O’r 18 sampl a gymerwyd, dim ond canlyniadau rhannol a gafwyd ar gyfer 11 hyd yn hyn. Y bwriad yw dadansoddi’r rhain i lefel uchel gan ddefnyddio marcwyr microsatelit  i edrych ar y berthynas rhwng un…

Read more

Trapio – y diweddaraf

a red squirrel in a handling cone is held by someone in a high viz orange coat. they are wearing gloves and holding out its tail showing some fur is missing from the end of its tail on its left hand side.

Aeth cryn amser heibio ers ein blog diwethaf, ond buom yn brysur! Ers cael ein trwydded i drafod gwiwerod coch y llynedd, buom yn trapio mewn pum safle, gan ailymweld ag un, a sefydlu chweched lleolia…

Read more

Treialon Abwyd Gwrthgenhedlu – Ein Persbectif Ni

Efallai bod llawer ohonoch chi wedi gweld y darn BBC newyddion diweddar “Scientists design contraceptives to limit grey squirrels”. Ro’n ni’n meddwl byddwn ni rhoi i chi ychydig mewnwelediad i mewn be…

Read more