Newyddion

Dadansoddiad DNA Cyffrous wedi’i Gynllunio ar gyfer y Prosiect Gwiwerod Coch

Exciting news from the red squirrel project! / newyddion cyffroes o’r prosiect wiwer goch! [cliciwch yma!]  Mae Partneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru wedi bod yn monitro’r gwiwerod coch lleol er…

Read more

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Gyda’r newyddion cyffrous am ein trapio yn dechrau, a’r cyfyngiadau coronafeirws yn lleddfu, rydyn ni’n edrych ymlaen at allu cael gwirfoddolwyr allan gyda ni o’r diwedd. Mae cyfyngiadau yn golygu na…

Read more

Coedwigaeth Sensitif – Gellir ei Wneud!

> cyfieithu yn dod yn fuan <<  Here in mid-Wales we are extremely grateful to have the Mid-Wales Red Squirrel Partnership and its members as the basis and foundation for all our work. The par…

Read more

Diweddariad Canol y Prosiect

>> cyfieithu yn dod yn fuan << We are now just pasted the half way point of the Healthy Reds project, and whilst the pandemic has drastically shaped and changed what this past year has loo…

Read more

Gwiwerod coch yn eich gerddi chi!

>> cyfieithu yn dod yn fuan << While much of our red squirrel survey work has been restricted by the pandemic lockdowns, we are thrilled to have multiple records of red squirrels being see…

Read more

Effaith Covid-19 ar y prosiect gwiwerod

Yn ddiau, cafod yr argyfwng coronafeirws presennol effaith fawr ar bawb. Rydym yn hynod lwcus bod y tîm gwiwerod (Fi (Sarah), Ben a Phil) eisoes yn gweithio o gartref, ac mae Prosiect y Cochion Iach y…

Read more