Arddangos ein Gwiwerod Coch

Gethin and Bluebell at Lampeter Show 2019

Mae’r Tîm Prosiect wedi bod yn teithio dros fisoedd yr haf gyda stondin gwybodaeth Gwiwerod Coch.  Teithiodd y tîm i Sioeau Llanbedr Pont Steffan, Llanwrtyd, Rhandir-mwyn a Beulah, yn ogystal ag i ddigwyddiad agored yng Nghors Caron yn Nhregaron.  Cafwyd llu o ymholiadau, ac roedd llawer o ddiddordeb gan blant a aeth ati i wneud gwiwerod a masgiau o gonau pinwydd.