Eich tîm gwiwerod newydd

Gyda’r prosiect cyfredol daeth ychydig o newidiadau, dau aelog newydd o staff, a thryc newydd!

Swyddog Gwiwerod Coch – Sarah Purdon

Helo, bawb! Rwy’n gobeithio y caf gyfle i gwrdd â mwy ohonoch yn ystod y chwarter nesaf, ond tan hynny, dyma ychydig amdanaf i: Cefais fy magu yn Aberystwyth, ac rwy wastad wedi hoffi bod yn yr awyr agored a gwneud gwaith ymarferol. Mae gen i rywfaint o Gymraeg, am imi gael fy magu yng Nghymru, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi ceisio gloywi fy Nghymraeg, ac rwy’n mynychu gwersi yn yr iaith. Mynychais Brifysgol East Anglia yn Norwich lle astudiais Ecoleg, Ar ôl graddio, treuliais gyfnodau hir yn gwirfoddoli ar Ynys Sgomer ac yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Aberteifi yng Ngheinewydd. Yna bûm yn gweithio am gyfnod i gwmni samplu dŵr, a threulio fy holl amser hamdden gydag Ymddiriedolaeth Natur Vincent a’r Prosiect Ailgyflwyno’r Bele (PMRP). Dechreuais weithio ar Ynys Sgomer yn 2017, a dychwelyd yn 2018 a 2019 fel Warden Cynorthwyol, sef swydd tymhorol a oedd yn caniatáu imi ddychwelyd i ganolbarth Cymru a pharhau â fy ngwirfoddoli PRMP yn ystod misoedd y gaeaf.

Rwy ‘n falch ofnadwy o gael y cyfle i ddychwelyd at waith yn ymwneud â mamaliaid tirol, yn ogystal â gallu byw ar lan y môr! A does dim rhaid imi fod ar fympwy’r gwynt a’r llanw i wneud fy siopa am fwyd. Os nad ydym wedi cwrdd eto, rwy’n gobeithio y gwnawn hynny cyn bo hir. Ar wahân i weithgareddau sydd yn ymwneud a gwiwerod, rwy’n hoffi rhedeg a mynd am dro gyda fy nghi.

Swyddog Rheoli Gwiwerod Llwyd yn y Gorllewin – Phil Harries (Cymraeg ar ei ffordd! – Sorri!)

My name is Phil Harries. I was delighted to learn that I had been accepted for the job as Grey squirrel officer.

I have actively been involved in the red squirrel project since 2004, trapping reds , collecting hair samples for DNA analysis , also taking blood samples for identifying para-pox virus in the grey squirrel population. I hope that through my position I will be able to pass on my knowledge with the younger generation and volunteers.

I have been involved in the forestry industry for most of my working life, starting out tree felling, progressing to running my own harvesting teams. I then became a forester on a private estate, eventually becoming the forestry manager, until the estate was sold a few years ago.

In my spare time I am a keen motorcyclist. I am heavily

Phil in action on a “blood bike”

involved in the Blood Bikes Wales charity, as an area rep, rider and fundraiser. The charity is completely voluntary offering an out of hour’s emergency courier service to the NHS.

In the few weeks that I have held the position of squirrel officer, I have thoroughly enjoyed working with the rest of the team that are as passionate as I am for the preservation of the endangered red squirrel.

Swyddog Rheoli Gwiwerod Llwyd yn y Dwyrain – Ben Allen

Bydd y rhan fwyaf ohonoch yn adnabod Ben eisoes. Mae wedi bod yn aelod o’r tîm am y tair blynedd diwethaf, ac yn rhan o’r prosiect am rai blynyddoedd cyn hynny. Ben yw arweinydd y Cynllun Benthyca Trapiau, ac mae’n gaffaeliad mawr i’r prosiect. Y tu allan i’r prosiect, mae Ben yn ymwneud a Choedwig Gymunedol Longwood.