Naid Enfawr i Wiwerod Coch

Mike Cunningham, Skydive Swansea

Ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf, taflodd Mike Cunningham ei hun allan o awyren uwchben Bro Gŵyr i godi arian i Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.  Defnyddir yr arian a godwyd i gynnal y gwaith gwerthfawr sy’n cael ei wneud gan Brosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru.

Roedd y profiad yn un anhygoel i Michael: “Ydych chi erioed wedi eistedd ar gwmwl?  Fe wnes i’r diwrnod hwnnw! Fe wnaethon ni hedfan drwy’r awyr ar gyflymder o 120 milltir yr awr.  Pan oedd yr awyren 12,000 troedfedd uwchben y ddaear neidiais i a fy nghydymaith profiadol o’r awyren heb agor ein parasiwtiau. Yna, wrth i fy mharasiwt agor, roedd yn brofiad anhygoel wrth imi ddisgyn yn gyflym drwy’r cymylau a gweld y ddaear yn dod yn nes. Diolch i bawb a wnaeth gyfrannu.”

Gallwch weld fideo o naid Mike yma. Llwyddodd i godi dros £600 hyd yma, ond mae cyfle o hyd i gyfrannu at yr achos teilwng hwn.