Tua’r Dwyrain

Yn yr Irfon gyda masgot tîm gwiwer Pip (y ci) 

Er bod llawer o’n gwaith yn ddiweddar wedi canolbwyntio ar ochr orllewinol y Prif Barth Gwarchod, dydy’r ochr ddwyreiniol ddim yn cael ei hanwybyddu. Ar ddechrau mis aeth y tîm gwiwerod am dro i goedwig Irfon. Treuliwyd y diwrnod gennym yn trafod yr ardaloedd lle mae Phil wedi bod yn trapio yn y gorffennol a lle mae ein cofnodion hanesyddol wedi dod. Rydym wedi dechrau arolygu’r trapiau camera, a bydd y gwaith hwn yn parhau ac yn cael ei fonitro’n rheolaidd yn ystod y misoedd nesaf. Os cawn hyd i wiwerod llwyd, yna byddwn yn dechrau ar ychydig o waith trapio. Hefyd, mae Ben a Phil wedi bod ar daith arall i’r dwyrain er mwyn cyfarfod ag aelodau o’r cynllun benthyca trapiau yn yr ardal ac i gofrestru aelodau newydd. Rydym yn bwriadu gwneud mwy o waith ymgysylltu â’r cyhoedd yn ardaloedd Llanwrtyd a Beulah yn ystod y chwe mis nesaf; felly, cadwch lygad am wybodaeth bellach ynglŷn â hyn.

Y bwriad yw cael mwy o bobl i ymwneud â’r agwedd hon ar y prosiect, ac i wneud rhagor o waith i ganfod pa rannau o’r goedwig sy’n cael eu defnyddio gan y gwiwerod. Bydd hyn yn ein helpu gyda’r gwaith trapio a dilyn gwiwerod y bwriadwn ei wneud y flwyddyn nesaf.