Author: Sarah Purdon

Yn ddiau, cafod yr argyfwng coronafeirws presennol effaith fawr ar bawb. Rydym yn hynod lwcus bod y tîm gwiwerod (Fi (Sarah), Ben a Phil) eisoes yn gweithio o gartref, ac mae Prosiect y Cochion Iach y…

Read more

Ychydig iawn o bobl sydd heb gael eu heffeithio gan yr argyfwng hwn. Cafodd ein cynlluniau eu gohirio neu eu canslo. Cafodd hyd yn oed y pethau a oedd yn cael blaenoriaeth eu gohirio erbyn hyn. Er na…

Read more

Ym mis Chwefror, cafodd y tîm gyfle anhygoel i ymweld â’r Ynys Ddu yn yr Alban i gwrdd â thîm ymchwil o coleg Inferness (Brifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd) dan arweiniad Louise de Raad. Mae’r tîm…

Read more

Mae coed yn dal i gael eu cwympo yng Nghlywedog – gweithgaredd sy’n creu pryder i lawer ohonom. Am fod y gwiwerod yng Nghlywedog ymhlith y rhai sy’n cael y mwyaf o fonitro, roeddem wedi gobeithio dysg…

Read more

Fy enw i yw Cari Metcalfe ac rwy’n astudio Cadwraeth Bywyd Gwyllt ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf cefais y pleser o wirfoddoli yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion…

Read more