Author: Sarah Purdon

Gyda’r prosiect cyfredol daeth ychydig o newidiadau, dau aelog newydd o staff, a thryc newydd! Swyddog Gwiwerod Coch – Sarah Purdon Helo, bawb! Rwy’n gobeithio y caf gyfle i gwrdd â mwy ohonoch yn yst…

Read more

Yn ystod yr haf, daeth i sylw’r tîm fod coed llarwydd yr oedd ANC yn bwriadu eu cwympo yng Nghlywedog mewn mannau lle cafwyd cofnodion rheolaidd o bresenoldeb y wiwer goch. Achosodd hyn gryn bryder i…

Read more

Er bod llawer o’n gwaith yn ddiweddar wedi canolbwyntio ar ochr orllewinol y Prif Barth Gwarchod, dydy’r ochr ddwyreiniol ddim yn cael ei hanwybyddu. Ar ddechrau mis aeth y tîm gwiwerod am dro i goedw…

Read more

Enghraifft arall o’r llu o fanteision sy’n deillio o weithio ar y cyd â sefydliadau eraill yw Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC). Tan yn ddiweddar, Hamish Profit oedd Swyddog Bioamrywiaeth…

Read more

Yn sgil ein Prosiect Cochion Iach daeth rhagor o arian i brynu mwy o gamerâu trywydd. Erbyn hyn rydym yn berchen ar oddeutu 80 o gamerâu; cafodd rhai o’r rhain eu gosod am hirdymor mewn llefydd sy’n c…

Read more