Clywedog

Mae coed yn dal i gael eu cwympo yng Nghlywedog – gweithgaredd sy’n creu pryder i lawer ohonom. Am fod y gwiwerod yng Nghlywedog ymhlith y rhai sy’n cael y mwyaf o fonitro, roeddem wedi gobeithio dysgu llawer ganddyn nhw.

Mae’r cwympo ar fin dod i ben, ond gallai’r pandemig presennol ohirio’r gwaith. Cafodd y nythod cyfagos eu gwarchod ac felly nid oes genn

a Red squirrel captured in Clywedog at the end of March.

ym reswm i boeni bod unrhyw wiwer goch wedi cael ei niweidio’n uniongyrchol gan y cwympo. Rydym yn parhau i fonitro lleoliadau ein camerâu rheolaidd, ac rydym wedi dechrau trapio gwiwerod llwyd ar ôl eu gweld ar ein camerâu. Hyd yn hyn, bu gostyngiad yn nifer y gwiwerod coch a welwyd ar ein camerâu, ond nid yw hyn yn syndod o ystyried faint o aflonyddwch a gafwyd yn y coed. Diolch byth fod y fan lle bu tystiolaeth o bresenoldeb y wiwer goch yn y gorffennol yn ymylu ar goed llawn-dwf eraill, ac felly bydd gan unrhyw wiwer goch a darfwyd gan y cwympo coed le arall i fynd iddo.

Byddwn yn gosod camerâu ar draws ardal ehangach a gobeithio y gallwn ddal i fyny â’r gwiwerod a welwyd yn gyson o’r blaen.