Mae arnom eich Angen Chi!

Ychydig iawn o bobl sydd heb gael eu heffeithio gan yr argyfwng hwn. Cafodd ein cynlluniau eu gohirio neu eu canslo. Cafodd hyd yn oed y pethau a oedd yn cael blaenoriaeth eu gohirio erbyn hyn.

Er na allwn barhau â’n diwrnodau ymgysylltu â’r cyhoedd ac arolygu gan wirfoddolwyr ac ati, rydym yn gobeithio achub ar y cyfle hwn i gynllunio ac ehangu.

Rhan bwysig o’r prosiect hwn yw CHI. Yn 2022, pan ddaw’r prosiect hwn i ben, mae’n bwysig nad yw cadwraeth gwiwerod coch yng Nghanolbarth Cymru yn dod i ben. Hoffem helpu i sefydlu grŵp o wirfoddolwyr hunan-gynhaliol. Gallai’r grŵp hwn fod yn seiliedig ar ein gwefan ni, neu wefan newydd, neu mewn grŵp Facebook preifat neu gyhoeddus.

Llenwch yr arolwg hwn i ddweud wrthym beth hoffech chi ei weld yn deillio o ganolbwynt neu grŵp.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/GKK7HL3

Just like this squirrel… we need your help!