Gwiwerod Coch a Welwyd 2017-2019

D.S. Mae’n bosibl nad yw’r holl achlysuron pan welwyd gwiwer goch yn ystod y 12 mis diwethaf wedi cael eu gwirio eto gan Ganolfannau Cofnodion Lleol Cymru.

Gwiwerod Coch a Welwyd, yn ôl Dyddiad

Edrychwch ar yr holl gofnodion gweld gwiwer goch o 1990 ymlaen