Author: Becky Hulme

Bydd y Prosiect Cochion Iach newydd yn dechrau gyda rhai staff newydd. Mae’r Swyddog Gwiwerod Coch, Becky Hulme, yn ymadael ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, a bydd  Sarah Purdon yn cymry…

Read more

Ymunodd gwirfoddolwyr brwdfrydig â staff y prosiect y mis diwethaf i chwilio am gonau wedi eu cnoi gan wiwerod yng Nghoedwig Clywedog ger Llanfair Clydogau.  Roedd hyn yn rhan o’r gweithgareddau i dda…

Read more

Yn gynnar ym mis Mai, o’r diwedd,  llwyddodd gwiwerod coch i ail-ddarganfod ein gorsaf fwydo uwchben Llanddewibrefi.  Roeddem wrth ein bodd yn canfod lluniau o wiwerod coch ar gamera unwaith eto mewn…

Read more

Profiad personol Rhian Mai Hubbart o wirfoddoli gyda Phrosiect Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru. Dechreuais wirfoddoli i Bartneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru ar ddechrau 2018 ar ôl holi Becky Hul…

Read more

Ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf, taflodd Mike Cunningham ei hun allan o awyren uwchben Bro Gŵyr i godi arian i Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.  Defnyddir yr arian a godwyd i gynnal y gwaith gwe…

Read more